นาฬิกานี้สามารถเก็บชื่อ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆ ที่ให้คุณนำติดตัวไปได้ในทุกที่

Line Up

DB-360-1A

$60

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล

DB-360-1A

$70

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล

DB-360-1A

$70

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล

DB-360-1A

$70

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล


DB-360-1A

$80

กันน้ำ 50 เมตร

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล


DB-360-1A

$24

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล


DB-360-1A

$59

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล


DB-360-1A

$36

กันน้ำ

เเบตเตอรี่อายุการใช้งาน 10 ปี

สายสเตนเลสสตีล