นาฬิการุ่น G-SHOCK เป็นมาตรฐานนาฬิกาที่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ปึ 1983 โครงสร้างกันกระแทกที่ทนทานต่อการตกหล่นและการกระแทกอื่นๆและกันน้ำได้ลึก 300 เมตร

Line Up

GST210B-1A9

$330

สายเรซิน กันน้ำลึก 100 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

GST210B-7A

$330

สายเรซิน กันน้ำลึก 200 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

GST210GD-1A

$320

สายเรซิน กันน้ำลึก 200 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

GST210M-1A

$300

สายเรซิน กันน้ำลึก 200 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

GST210M-4A

$320

สายเรซิน กันน้ำลึก 300 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

GW9300DC-1

$440

สายเรซิน กันน้ำลึก 200 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

การทำงานที่ทนทานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

MRGG1000D-1A

$560

สายเรซิน กันน้ำลึก 300 เมตร

การทำงานที่ทนทาน

การทำงานที่ทนทานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ฟังก์ชัน Multi band 6; นาฬิกาที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ